Over Ons

Over Ons

De Volleybalvereniging Brooklyn is gevestigd in Breukelen en is opgericht in 1984. De vereniging is ontstaan uit de vereniging Smash In. Het is een kleine maar actieve, recreatieve vereniging met twee recreanten mix teams en een aantal recreatief spelende leden.

De vereniging heeft als doel recreatief volleybal voor de kern Breukelen en omgeving mogelijk te maken/houden, waarbij elk lid zoveel mogelijk plezier moet kunnen beleven aan het volleybalspel. Aan activiteiten, die in verenigingsverband worden georganiseerd, wordt door (gast-)leden geheel voor eigen rekening en risico deelgenomen.

Omdat er geen/onvoldoende jeugdleden zijn, worden voor jongeren tot 18 jaar geen activiteiten ontwikkeld. Als je jonger bent en toch mee wilt spelen neem dan eerst even contact op met het bestuur.

Lid worden

Als je lid wilt worden, vindt je op onze aanmeldpagina alle voorwaarden en een invulformulier.

Bestuur

Het Bestuur bestaat uit vier leden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Gegevens van leden worden alleen gebruikt voor de verenigingsactiviteiten en niet ter beschikking gesteld aan derden. Elk lid dient gegevensmutaties direct door te geven aan de secretaris.


De jaarlijkse ledenvergadering wordt in oktober gehouden.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit:


    Voorzitter: Esther Holdinga

    Secretaris: Jan Oskam

    Penningmeester: Marcel Bouwman

    Wedstrijdsecretaris: Peter Bijeman

Technische Commissie

De vereniging kent een technische commissie (TC). De TC adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over alle spelzaken.

De TC wordt benoemd door de ledenvergadering en bestaat zo mogelijk uit:

  • één lid uit elk recreantencompetitie spelend team
  • de trainer(s)
  • de wedstrijdsecretaris (tevens bestuurslid).


De TC inventariseert en signaleert wensen en behoeftes van leden. In die zin zijn alle TC-leden ook aanspreekpunt voor de individuele leden om te komen met wensen en/of suggesties betreffende training, spel, wedstrijdspel en teamindeling.


De Technische Commissie is bereikbaar per e-mail: Technische Commissie