Recreanten

Oefenen en Spelen

Spelmaterialen

De spelmaterialen zijn deels eigendom van de vereniging en deels eigendom van de zaalverhuurder. Ballen en ballentassen zijn van de vereniging. Deze worden bewaard in afgesloten kasten, waarvan enkele leden de sleutel hebben.

Veldmaterialen zijn van de zaalverhuurder. De op een avond aanwezige spelers dienen zelf zorg te dragen voor de inrichting van de velden, alsook het opgeruimd achter laten van de zalen en kleedruimtes. Beschadigingen en/of klachten dienen zo direct mogelijk bij het bestuur gemeld te worden, dat zorg draagt voor verdere afstemming met de zaalverhuurder.

Veiligheid

Tijdens de oefenuren is er geen leiding vanuit de vereniging.

De aanwezige leden regelen ter plekke hoe en in welke samenstelling en hoe lang er wordt samengespeeld.

Uitgangspunt is spelplezier in een veilige omgeving. Daaraan dienen alle leden bij te dragen en verantwoordelijkheid voor te dragen. Voorkomen moet worden dat de veiligheid van (zowel beginnende als gevorderde) spelers in gedrang komt. De ervaren spelers dienen derhalve hun spel op dinsdagavond tot 21.30 uur zodanig te spelen dat onervaren spelers geen onnodig risico lopen. Onervaren spelers dienen de aanwijzingen van ervaren spelers ter harte te nemen.

Voorkomen van blessures

Om blessures te voorkomen adviseert het bestuur de leden van de vereniging:

  • te sporten na overleg met de huisarts indien daar enige reden toe is.
  • goede kleding, kniebeschermers en schoenen te gebruiken en deze regelmatig te (laten) controleren op conditie.
  • vanaf de leeftijd van 45 jaar tweejaarlijks sportmedisch advies te vragen.


De Stichting Consument en Veiligheid heeft de website www.voorkomblessures.nl ontwikkeld waar ook een specifiek volleybaldeel op staat, bestemd voor sporters. Op deze site kun je aan de hand van een vragenlijst informatie vinden met betrekking tot blessurepreventie.

Eerste hulp verlening

In voorkomende gevallen dienen de aanwezige leden degene die hulp nodig heeft te helpen. Indien noodzakelijk dient direct de waarnemer van de zaalverhuurder gealarmeerd te worden.

De vereniging beschikt zelf over beperkte EHBO middelen. Eventuele aanvullende verbandmiddelen zijn via de waarnemer verkrijgbaar.

Leden die beschikken over een EHBO diploma kunnen zich melden bij het bestuur.

Kijk ook voor meer informatie op https://www.rodekruis.nl/ehbo/


In geval van twijfel of ernstig aanziende en spoedeisende situaties: bel 112.