Aanmelden

Informatie en lid worden

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Dit is een gelegitimeerde uitzondering bij de per 1 december 2011 gewijzigde wetgeving over stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen.

Bij aanmelden gedurende een lopend verenigingsjaar wordt er van uit gegaan dat het lidmaatschap is ingegaan op 1 juli van dat lopende jaar. Aanmeldingen na 1 januari worden beschouwd als te zijn ingegaan op 1 januari. Hiervoor wordt voor dat deel van het verenigingsjaar de helft van de contributie berekend.


Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid om zonder kosten en verdere verplichting enkele malen deel te nemen aan de training op dinsdag (20.00-21.30 uur).

Speelavonden

De speelavonden zijn dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur voor recreanten en donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur voor (ex)-competitiespelers.

Jeugdleden (onder 18 jaar)

Helaas hebben we door gebrek aan jeugdleden geen trainings en competie mogelijkheden voor spelers onder 18 jaar.

Als je toch wilt spelen neem dan eerst even contact op via dit formulier.

Contributie

De contributie voor het seizoen 2023/2024 bedraagt: € 135,00 en wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van oktober voor het dan al lopende lidmaatschapsjaar.


Toeslag Recreantencompetitie

Leden die actief willen zijn in de NeVoBo-recreantencompetitie betalen een toeslag afhankelijk van hun betrokkenheid:

  • ingeschreven als invaller of speler: € 12,50 (inschrijfkosten)
  • teamgeld per speler € 37,50

T-Shirt

Shirts worden alleen aan competitiespelers gratis verstrekt. Deze worden betaald door onze sponsors en deels door de vereniging.

Als je als niet competitiespeler een shirt wilt aanschaffen kan dat met een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opzeggen

Uiteraard vinden we het jammer als je opzegt. Opzeggen moet gebeuren voor 30 juni van het lopende verenigingsjaar.

Bij opzegging wordt geen contributie terugbetaald.

We zouden het fijn vinden als je de reden van opzeggen wil vermelden.

Opzeggen kan per e-mail of via het formulier op deze pagina.