Volleybal Vereniging Brooklyn

Technische Commissie

De vereniging kent een technische commissie (TC). De TC adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over alle spelzaken.
De TC wordt benoemd door de ledenvergadering en bestaat zo mogelijk uit:

  1. één lid uit elk recreantencompetitie spelend team
  2. de trainer(s)
  3. de wedstrijdsecretaris (tevens bestuurslid).
De TC inventariseert en signaleert wensen en behoeftes van leden. In die zin zijn alle TC-leden ook aanspreekpunt voor de individuele leden om te komen met wensen en/of suggesties betreffende training, spel, wedstrijdspel en teamindeling.

Via de contactpagina kunt u contact opnemen met de Technische Commissie.

Contact

Contactadres:

Voor de laatste nieuwtjes van de vereniging:

Volg ons op Facebook facebook

© 2017 Volleybal Vereniging Brooklyn/ Statuten/ Huishoudelijk Reglement