Volleybal Vereniging Brooklyn

Contributie

De contributie voor het seizoen 2017/2018 bedraagt: € 135,00 en wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van oktober voor het dan al lopende lidmaatschapsjaar.

Toeslag Recreantencompetitie

Leden die actief willen zijn in de NeVoBo-recreantencompetitie betalen een toeslag afhankelijk van hun betrokkenheid:

  1. ingeschreven, invaller of speler: € 12,50 (inschrijfkosten)
  2. teamgeld per speler € 37,50 (prijspeil 2017)

Lid worden

Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Dit is een gelegitimeerde uitzondering bij de per 1 december 2011 gewijzigde wetgeving over stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen.
Bij aanmelden gedurende een lopend verenigingsjaar wordt er van uit gegaan dat het lidmaatschap is ingegaan op 1 juli van dat lopende jaar. Aanmeldingen na 1 januari worden beschouwd als te zijn ingegaan op 1 januari. Hiervoor wordt voor dat deel van het verenigingsjaar de helft van de contributie berekend.

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid om zonder kosten en verdere verplichting enkele malen deel te nemen aan de training op dinsdag (20.00-21.30 uur).

Aanmelden

Aanmelden als lid kan alleen via de website.
Met het ondertekenen / versturen van het aanmeldingsformulier geeft het lid de Vereniging toestemming om zijn/haar gegevens te beheren.

Contact

Contactadres:

Voor de laatste nieuwtjes van de vereniging:

Volg ons op Facebook facebook

© 2017 Volleybal Vereniging Brooklyn/ Statuten/ Huishoudelijk Reglement