Volleybal Vereniging Brooklyn

Recreantencompetitie Nevobo

De vereniging is aangesloten bij de NeVoBo (www.volleybal.nl).
De NeVoBo biedt regionaal de mogelijkheid voor recreanten om in competitieverband te spelen. In de periode van september t/m april wordt er op ca. 6 zaterdagen in poules gespeeld, meestal 4 wedstrijden van ca. 2x 15 minuten per speeldag.
Het bestuur beslist op advies van de TC over het aantal teams dat wordt ingeschreven en over de teamindeling. De kosten van deelname aan deze competitie worden gedragen door de ingeschreven spelers.

Leden die nog geen deel uitmaken van een team, maar wel competitie willen spelen kunnen dit kenbaar maken via de jaarlijkse enquête (deze wordt aan het eind van het seizoen gehouden) of tussentijds door een te sturen aan de TC. Zij komen dan op een interesselijst te staan en worden zo mogelijk opgesteld, eerst als reserve/invaller. Hiervoor is het lidmaatschap NeVoBo met spelerskaart vereist waaraan kosten zijn verbonden.
Helaas hebben dor gebrek aan voldoende competitiespelers geen derde mix-team kunnen inschrijven.

Training en wedstrijden

De Technische Commissie heeft het trainingschema opgesteld voor de 2 mixteams. De trainingsavonden en de wedstrijddagen staan voor elk team vermeld op de pagina van het betreffende team.

Competitieleden

De teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor hun teamafspraken. Teamleden kiezen uit hun team een teamcaptain en een vertegenwoordiger voor de TC.

De teamcaptain zorgt:

  • voor de aanwezigheid van de benodigde spelerskaarten op de speeldag.
  • voor een teamindeling op de speeldag.
  • voor eventuele vervanging bij afwezigheid van een speler.
Competitieleden hebben de intentie:
  1. Regelmatig op de trainingsavonden te komen en, in overleg met het team, af en toe als team samen te spelen of als team samen te trainen (positie, systeem….)
  2. Alle 6 de wedstrijddagen in het seizoen van het team (de teams) waarin ze zijn ingedeeld, aanwezig te zijn.
  3. Bij blessures dit zo snel mogelijk aan de teamcaptain te laten weten zodat vervanging geregeld kan worden.
  4. Bereid te zijn af en toe bij een ander team in te vallen.
  5. Open te staan om met het team te bespreken wat ieders verwachting is ten aanzien van de verdeling wie welke positie speelt, welk systeem er gespeeld wordt, hoe het gaat met teamtraining/samenspelen e.d.
Vervoer naar de speellocatie wordt in onderling overleg binnen het team geregeld.

Contact

Contactadres:

Voor de laatste nieuwtjes van de vereniging:

Volg ons op Facebook facebook

© 2017 Volleybal Vereniging Brooklyn/ Statuten/ Huishoudelijk Reglement