Volleybal Vereniging Brooklyn

Organisatie

De vereniging heeft een bestuur dat uit 4 leden bestaat. Functies en namen zijn elders vermeld op deze website.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn hier te downloaden.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Gegevens van leden worden alleen gebruikt voor de verenigingsactiviteiten en niet ter beschikking gesteld aan derden. Elk lid dient gegevensmutaties direct door te geven aan de secretaris.

De jaarlijkse ledenvergadering wordt in oktober gehouden.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit:

  Voorzitter: Henk Griffioen
 • e-mail :
  Secretaris: Linda van der Werff
 • e-mail :
  Penningmeester: Marcel Bouwman
 • e-mail :
  Wedstrijdsecretaris: Peter Bijeman
 • e-mail :
Via de contactpagina kunt u contact opnemen met het bestuur.

Contact

Contactadres:

Voor de laatste nieuwtjes van de vereniging:

Volg ons op Facebook facebook

© 2017 Volleybal Vereniging Brooklyn/ Statuten/ Huishoudelijk Reglement