Aanmelden

Volleybal Vereniging Brooklyn

Informatie en lid worden

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Dit is een gelegitimeerde uitzondering bij de per 1 december 2011 gewijzigde wetgeving over stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen.

Bij aanmelden gedurende een lopend verenigingsjaar wordt er van uit gegaan dat het lidmaatschap is ingegaan op 1 juli van dat lopende jaar. Aanmeldingen na 1 januari worden beschouwd als te zijn ingegaan op 1 januari. Hiervoor wordt voor dat deel van het verenigingsjaar de helft van de contributie berekend.

 

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid om zonder kosten en verdere verplichting enkele malen deel te nemen aan de training op dinsdag (20.00-21.30 uur).

 

Speelavonden

De speelavonden zijn dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur voor recreanten en donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur voor (ex)-competitiespelers.

 

Jeugdleden (onder 18 jaar)

Helaas hebben we door gebrek aan jeugdleden geen mogelijkheden voor spelers onder 18 jaar.

 

Contributie

De contributie voor het seizoen 2017/2018 bedraagt: € 135,00 en wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van oktober voor het dan al lopende lidmaatschapsjaar.

 

Toeslag Recreantencompetitie

Leden die actief willen zijn in de NeVoBo-recreantencompetitie betalen een toeslag afhankelijk van hun betrokkenheid:

 

  • ingeschreven als invaller of speler: € 12,50 (inschrijfkosten)
  • teamgeld per speler € 37,50 (prijspeil 2017)

 

Opzeggen

Uiteraard vinden we het jammer als je opzegt. Opzeggen dient te gebeuren voor 30 juni van het lopende verenigingsjaar.

Bij opzegging wordt geen contributie terugbetaald.

We zouden het fijn vinden als je de reden van opzeggen wil vermelden.

Opzeggen kan per e-mail of via het formulier op deze pagina.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Over de vereniging

 

De Volleybal Vereniging Brooklyn is gevestigd in Breukelen.

 

Contactadres

 

Secretaris

 

E. secretaris@vv-brooklyn.nl

W. www.vv-brooklyn.nl

Website

 

Webmaster

E. webmaster@vv-brooklyn.nl

 

 

 

© 2018 Volleybal Vereniging Brooklyn