Aanmelden

Volleybal Vereniging Brooklyn

Informatie en lid worden

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Dit is een gelegitimeerde uitzondering bij de per 1 december 2011 gewijzigde wetgeving over stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen.

Bij aanmelden gedurende een lopend verenigingsjaar wordt er van uit gegaan dat het lidmaatschap is ingegaan op 1 juli van dat lopende jaar. Aanmeldingen na 1 januari worden beschouwd als te zijn ingegaan op 1 januari. Hiervoor wordt voor dat deel van het verenigingsjaar de helft van de contributie berekend.


Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid om zonder kosten en verdere verplichting enkele malen deel te nemen aan de training op dinsdag (20.00-21.30 uur).

Speelavonden

De speelavonden zijn dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur voor recreanten en donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur voor (ex)-competitiespelers.

Jeugdleden (onder 18 jaar)

Helaas hebben we door gebrek aan jeugdleden geen trainings en competie mogelijkheden voor spelers onder 18 jaar.

Als je toch wilt spelen neem dan eerst even contact op via dit formulier.

Contributie

De contributie voor het seizoen 2019/2020 bedraagt: € 135,00 en wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van oktober voor het dan al lopende lidmaatschapsjaar.


Toeslag Recreantencompetitie

Leden die actief willen zijn in de NeVoBo-recreantencompetitie betalen een toeslag afhankelijk van hun betrokkenheid:

  • ingeschreven als invaller of speler: € 12,50 (inschrijfkosten)
  • teamgeld per speler € 37,50 (prijspeil 2019)

T-Shirt

Bij inschrijving wordt er door onze sponsor Napoleonbestek een gratis t-shirt verstrekt.

Je kan je maat opgeven bij inschrijving. Wat je het beste kunt doen is een goed zittend shirt opmeten en op basis hiervan je maat zoeken zoals hier https://donaci.com/measure-your-correct-shirt-size/ vermeld.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opzeggen

Uiteraard vinden we het jammer als je opzegt. Opzeggen moet gebeuren voor 30 juni van het lopende verenigingsjaar.

Bij opzegging wordt geen contributie terugbetaald.

We zouden het fijn vinden als je de reden van opzeggen wil vermelden.

Opzeggen kan per e-mail of via het formulier op deze pagina.

Contactadres

De Volleybal Vereniging Brooklyn is gevestigd in Breukelen.

© 2020 Volleybal Vereniging Brooklyn

Voor opmerkingen over de website neem contact op met de webmaster: webmaster@vv-brooklyn.nl