Organisatie

Volleybal Vereniging Brooklyn

Het Bestuur

 

Het Bestuur bestaat uit vier leden. Functies en namen zijn elders vermeld op deze website.

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Gegevens van leden worden alleen gebruikt voor de verenigingsactiviteiten en niet ter beschikking gesteld aan derden. Elk lid dient gegevensmutaties direct door te geven aan de secretaris.

 

De jaarlijkse ledenvergadering wordt in oktober gehouden.

 

Bestuursleden

 

Het bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter: Henk Griffioen

e-mail : Voorzitter

 

Secretaris: Linda van der Werff

e-mail : Secretaris

 

Penningmeester: Marcel Bouwman

e-mail : Penningmeester

 

Wedstrijdsecretaris: Peter Bijeman

e-mail : Wedstrijdsecretaris

Technische Commissie

 

De vereniging kent een technische commissie (TC). De TC adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over alle spelzaken.

De TC wordt benoemd door de ledenvergadering en bestaat zo mogelijk uit:

 

  • één lid uit elk recreantencompetitie spelend team
  • de trainer(s)
  • de wedstrijdsecretaris (tevens bestuurslid).

 

De TC inventariseert en signaleert wensen en behoeftes van leden. In die zin zijn alle TC-leden ook aanspreekpunt voor de individuele leden om te komen met wensen en/of suggesties betreffende training, spel, wedstrijdspel en teamindeling.

 

De Technische Commissie is bereikbaar per e-mail:

e-mail: Technische Commissie

Over de vereniging

 

De Volleybal Vereniging Brooklyn is gevestigd in Breukelen.

 

Contactadres

 

Secretaris

 

E. secretaris@vv-brooklyn.nl

W. www.vv-brooklyn.nl

Website

 

Webmaster

E. webmaster@vv-brooklyn.nl

 

 

 

© 2018 Volleybal Vereniging Brooklyn